Førskoleklubben

Her finner dere plan for førskoleklubben 2018 - 2019

I år har barna førskoleklubb ca to ganger pr uke. En dag i uke er det praktisk arbeid og matlaging (klubben lager da varm lunsj til avdelinga). Den andre dagen består av tilrettelagte leke aktiviteter der vi har fokus på samhandling, turtaking, praktisk matematikk og språksprells aktivteter.

FØRSKOLEPLAN 2018 - 2019