Ansatte

Balo gjengen

Anne - Lena Abrahamsen

Stilling: Pedagogisk leder
476 46 175
anne.lena@malmklumpen.no

Anne-Lena er utdannet førskolelærer med fordypning i natur og uteaktivitet. Og har to år videreutdanning i Spesialpedagogikk.

Vera Ravn Sjøseth

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Vera har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Julianne Kjelland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
juliannekjelland@gmail.com

Julianne har fagbrev som barne - og ungdomsarbeider. Er fortiden ute i mammapermisjon.

Silje Ivarjord

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
970 22 986
siljeivarjord@gmail.com

Silje er utdannet barne- og ungdomsarbeider.

Katrine Frantzen

Stilling: Barnehagelærer

Barnehagelærer

Hjerte Knuser'n

Renee Mari Bergfald

Stilling: Pedagogisk leder
957 95 355
hjerteknusen120@gmail.com

Renee er utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds minne høyskole i Trondheim.

Ann- Karin Nilsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ann-Karin er utdannet barne- og ungdomsarbeider.

Sudatip (Oom) Hol

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Andre ansatte

Marianne Sivertsen

Stilling: Annet

Marianne er vikar ved behov. Har tidligere jobbet i barnehagen siden oppstart 1984.

Bente Edvardsen

Stilling: Styrer
95405220
post@malmklumpen.no

Bente er utdannet førskolelærer med fordypning i administrasjon og ledelse. Videreutdanning i veiledningspedagogikk og nasjonal styrerutdanning.