Hvordan søke barnehageplass hos oss

 

Malmklumpen barnehage er med på samordnet opptak med øvrige private og kommunale barnehager i Narvik kommune. Søknadsfrist for hovedopptaket fastsettes av kommunen. Som oftes er denne datoen 1. mars. 

Det søkes på web-søknad via Narvik kommunes hjemmeside. Her logger du deg på med ID-porten/MinID/BankID.

Lenke til søknadskjema:

 

https://barnehage.visma.no/narvik

 

For barn som tildeles barnehageplass skal foresatte bekrefte, på fastsatt skjema, om de ønsker å ta i bruk den tildelte plassen.

Opptak av barn gjelder fra opptakstidspunkt og fram til og med 31.07 det året barnet fyller 6 år, hvis ikke plassen blir oppsakt av foresatte før dette tidspunkt.

Ved hovedopptaket skal søknad om barnehageplass behandles av styrer i den enkelte barnehage. Søkers prioritering og den enkelte barnehages opptakskriterier skal danne grunnlaget for behandlingen.  Innstillingene skal samordnes og koordineres av barnehageansvarlig i kommunen og opptak gjøres i samarbeid med styrerne i alle barnehager.

Søknad kan leveres hele året hvorpå denne blir behandlet fortløpende.  Dersom det er ledig plass skal tildeling skje umiddelbart. Det skal bare søkes en gang for hvert barn. Søkere som ikke har fått plass ved oppstart av nytt barnehageår, plasseres på venteliste.

 

Det tildeles kun hele plasser i Malmklumpen barnehage.

 

Ønsker man å søke overføring fra en annen barnehage i kommunen, gjøres dette også på kommunal web-søknad.

 

VELKOMMEN SOM SØKER!