Foreldrebetaling

Malmklumpen barnehage følger nasjonale satser for foreldrebetalingen. Satsene er per i dag satt til kr. 3040,- for hel plass. Det gis 30% søskenmodrasjon for barn nummer to, og 50% for barn nummer tre.

 

I tillegg betales det kost/mat penger som er per i dag på kr. 350,- pr måned, pr barn. Det dekker alle måltidene i barnehagen som frokost, lunsj og fruktmåltid.

 

Juli er betalingsfri måned. Dette fordi barna skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av et barnehageår.