Hjerte Knusern

På Hjerte knuseren er det rolig og godt å være. Her er det 9 barn i alderen 0-3 år som er sammen med 3 flotte personale.

Hjerte knuseren er en avdeling for barn i alderen 0-3 år. Her er basisbehovene som er i fokus, som tilknytning, trygghet og omsorg. 

 

Her har barna god plass til å leke og utforske. Dette for vi har god plass på avdelingen, og mange spennende rom som stimmulerer til lek og utforskning.

 

Siden vi er delt i små og storbarns avdelinger i barnehagen vår. Betyr det at de minste barna får leke med sine ting i trygge omgivelser. Samtidig treffer de de større barna (2-6 år) på morgenen og ettermiddagen, ute, når vi har ulike tradisjoner og ellers når man har lyst i løpet av dagen.