BALO GJENGEN

Velkommen til Balo Gjengen Vil du vite litt mer om oss og hva vi liker å holde på med, gå inn på siden vår (avdelinger) så får du litt mer info :)

 

 

 

I år (2019 - 2020)  består Balo av 21 barn fra 2 til 6 år og 4 voksne, en pedagogisk leder og to Barne- og ungdomsarbeidere og en pedagog.

Vi er så heldige å ha mange flotte og innholdsrike rom som byr på mange varierte aktiviteter både planlagte og uformelle. Voksen kontakten er viktig, men mer som en veileder og en god samtalepartner som kan undre seg og finne svar i lag med barnet.

Hverdagen på Balo Gjengen preges av mye latter, humor og glede, noe som er viktig for at store og små skal trives. Hos skal alle føle trygghet, tilhørighet og trivsel.

Dagene hos oss er fylt med lek og tilrettelagte aktivteter fra morgen til ettermiddag. En unik arena hvor læring, mestring, samspill og vennskaps bånd utvikles og knyttes.

Vårt fokus er å styrke barnas basiskompetanse:

  • Basiskompetanse: Barnet opplever mange situasjoner i hverdagen som man trenger å beherske. En situasjon er for eksempel når barnet spiser, en annen i samlingstund og en annen i leken i uterommet og tilsammen blir dette basiskompetanse. Det handler blant annet om selvstendighetstrening i ulike situasjoner, oppfatte og utføre beskjeder, høflighet og å tørre å stå fram og ha troen på seg selv.

 

"Hver gang du gir meg unødig hjelp tar du fra meg en mulighet til å lære"

 

Silje, Katrine, Vera og Anne - Lena

Dere kan nå oss på tlf: 404 03 396/ 769 46 320 og e- post: anne.lena@malmklumpen.no